هميشه فكر مي‌كردم در كارهاي مربوط به منابع انساني فساد نيست يا اگر هست در حداقل مقدار ممكن وجود دارد. اما اخيرا چند نكته جالب شنيدم از كارهاي فسادي منابع انساني شركت‌ها شنيدم كه در نوع خود جالب است:

در يك شركت صنعت خودرو، فردي كه مسوول تشكيلات و ساختار سازماني بود، تا مدت‌ها از مسوولان ساير بخش‌ها پول و امتياز مي‌گرفته و بدون هيچ مصوبه‌اي يك يا چند پست سازماني براي آن مدير محترم درست مي‌كرده. مدير هم مي‌توانسته فاميل‌هايش را استخدام كند يا نيروي بيشتري بگيرد تا سطح بيكاري كاركنانش را افزايش دهد. اين فرد مسوول بعد از گذشت چند سال تازه دستش رو شده و از شركت اخراج شده!

در يك شركت صنعت ريخته‌گري، مدير امور اداري براي تمديد قرارداد مدت معين كارگران (مثلا 6 ماهه) از كارگران نگون‌بخت طلب هبه مي‌كرده است و درصدي از حقوق‌شان را در ابتداي تمديد قرارداد طلب مي‌كرده. با اين كار پول خوبي به جيب مي‌زده و تهديد هم مي‌كرده اگر موضوع افشا شود كارگر را به جرم تشويش اخراج خواهد كرد. كارگران هم به دليل بازار كار خراب و بيكاري، مجبور به سكوت بودند.

در يك شركت صنعت خودرو، مدير اداري خود كارمند شركت نفت بود، هر روز صبح در محل حاضر مي‌شده و كارت ساعت مي‌زده و بعد به شركت اصلي خودش مراجعه مي‌كرده، عصرها به اين شركت خودرويي مي‌آمده و تا پاسي از شب در محل كار حضور داشته، در عوض حقوق بيشتري دريافت مي‌كرد.

اين سه مورد چيزهايي بود كه من شنيده‌ام ولي در ساير سازمان‌ها هم مي‌توان از اين موارد پيدا كرد. بخش جالب قضيه اين است كه در همه موارد،‌ با تغيير مديريت شركت اين چيزها رو شده و زير آب اين افراد خورده است. ضمنا در مدتي در هر سه اين شركت‌ها شاغل بودم يا رفت و آمد داشتم.