اين روزها سميناري در تهران در مورد بيماري خاموش –پوكي استخوان- برگزار مي‌شود. در خبرها آمده بود 50% مردان و 70% زنان بالاي 50 سال از اين عارضه رنج مي‌برند. اين موضوع را بايد معلول علت ديگري بدانيم. اگر متوسط سن اين افراد را 60 سال فرض كنيم در فاصله سال‌هاي 58 تا 68، اين افراد در سن 35 تا 43 سالگي بوده‌اند. اين دوران مربوط به سال‌هاي جنگ است كه عرضه كالاها با كوپن و جيره‌بندي انجام مي‌شد. و به تبع آن شير و فرآورده‌هاي لبني نيز با كمبود محسوسي در دسترس مردم بود. افراد در اين سن قاعدتا اگر لبنياتي هم در دسترس داشتند آن‌را براي فرزندان خود صرف مي‌كردند گرچه اين ميزان براي فرزندان آن‌ها -كه شامل نسل ما مي‌شود- نيز ناكافي بود. به اين ترتيب چند سال ديگر براي ما هم از اين سمينارها برگزار خواهد شد.