ايراني‌ها علاوه بر اين كه مرده‌پرست هستند، جديدا مخالف پرست هم شده‌اند. استعفاي لاريجاني فارغ از همه علت‌ها و حاشيه‌ها يك حاشيه ديگر هم داشت. روزنامه‌هاي راستي و چپي مخالف دولت هر يك به نوعي به لاريجاني پرداخته‌اند كه گويي يك ديپلمات برجسته بوده و ما نظيرش را تا به حال نداشته‌ايم و در اين مدت منشا خدمات بسياري بوده است حال آن كه در اين مدت او موفق به ارجاع دادن پرونده هسته‌اي از آژانس به شوراي امنيت بود و بعد هم دو قطعنامه به پيوست آن. علاوه بر لاريجاني كه من هيچ وقت نمي‌توانم سيساست‌هاي فاشيستي او را در زمان مديريت صدا و سيما فراموش كنم، از زمان روي كار آمدن احمدي‌نژاد هر كس كه با او در افتاده، مردم همراهش بودند. مثلا جاسبي، كه همه به خاطر مديريت دانشگاه آزاد به او بد و بيراه مي‌گفتند،‌ پس از دست گذاشتن رييس جمهور روي موضوع، حالا به فردي مدير و كار بلد و خبره و ... شناخته مي‌شود. يا هاشمي كه به لطف مخالفت‌هاي احمدي‌نژاد يكي از سه شيخ اصلاحات لقب گرفته.