بعد از يك ماه كار كردن صعب و دشوار با حداقل زمان خواب در شب در ماه رمضان، حالا شب‌ها ساعت 10 ديگر باتري وجودم خالي مي‌شود. براي من كه هميشه بهترين اوقات يادگيري و خواندن را از ساعت 10 تا 12 شب تجربه كرده‌ام، اين فاجعه است. شايد اثرات بدخوابي‌هاي ماه رمضان است، هر چه هست حالا تنها به لطف قهوه بيدارم و نام آن را بيداري قهوه‌اي گذاشته‌ام شبيه به بيداري اسلامي.