خبرنگاري كه من سبك كارش و منش رفتارش را به خاطر لوس بازي‌ها و گزارش‌هاي مغرضانه سياسي‌اش نمي‌پسندم، سايتي دارد كه نزديك به ۲۰ هزار بازديد كننده و ۵ هزار كامنت براي هر مطلبش دارد. پوپوليسم خبرنگاري چيزي غير از اين است؟!