یک نظریه روان شناسی را خواندم که در آن بحث کرده در روزهای میانی ماه‌های قمری که قرص ماه کامل است به دلیل قانون جاذبه آدم ‌ها عصبی‌تر می‌شوند چون ۷۰ درصد بدن انسان آب است و چیزی مانند مد در بدن انسان اتفاق می‌افتد که باعث تغییر رفتار می‌شود.