يك انتشاراتي كتاب‌هاي ارزنده‌اي روانه بازار كرده و مخاطب آن هم بيشتر گروه‌هاي سني زير 20 سال است. هر چند محتواي كتاب‌ها بيش از گروه سني تعيين شده است و براي افرادي مثل ما هم كاملا لازم است. يكي از دوستان مي‌گفت اگر اين كتاب‌ها را در دوران نوجواني خوانده بوديم الان آدم ديگري بوديم. كتاب‌هاي مفيد اين مجموعه به نام كتاب‌هاي سفيد و تحت عنوان مهارت‌هاي زندگي چاپ شده است.

وب سايت اين انتشاراتي به روز نيست ولي در محل انتشارات كتاب‌هاي خوبي مي‌توان يافت.