امروز یک رزومه به دستم رسید که در سیدنی مهندس مکانیک شده بود و در بخش مهارت‌ها اولین نرم‌افزاری که به آن مسلط بود را Adobe Acrobat معرفی کرده بود.