دعوا

دو نفر از تكنسين‌هاي شاغل در شركت ما مشاجره مي‌كنند. چون مي‌دانستند طبق ضوابط دعوا در محل كار منجر به اخراج مي‌شود، در اوج عصبانيت مرخصي مي‌گيرند و به بيرون از شركت مي‌روند و در زمين خاكي روبروي شركت با هم گلاويز مي‌شوند و زد و خوردي خونين بر پا مي‌كنند. پس از دعوا هم با سر و صورت خوني به محل كار برمي‌گردند! و حالا هم مدعي هستند چون محل دعوا در خارج از محل شركت است كسي نبايد آن‌ها را اخراج كند. در اين بازار كار خراب كه براي نيروي ديپلم و فوق ديپلم كار به سادگي پيدا نمي‌شود، آدم‌ها مي‌توانند آن‌قدر عصباني شوند كه حكم اخراج از محل كارشان را صادر كنند.

سرانجام كار: هر دو نفر اخراج شدند.