همکار آلمانی ما چند خبر در مورد اخراج افغانی‌ها از ایران خوانده بود و نظر مرا در مورد این افراد پرسید. گفتم به نظرم لزومی به اخراج این افراد نیست چون خیلی از کارهایی که ایرانی‌ها به واسطه غرور و بزرگی دماغ هیچ وقت حاضر نیستند انجام دهند آن‌ها با کیفیت بالایی آن را انجام می‌دهند در حالی که دستمزد کمی هم می‌گیرند. منتها نظر دولت ما این است که با اخراج آن‌ها دنبال ایجاد فرصت شغلی برای ایرانی جماعت است و در آخر هم اضافه کردم که نگاه ایرانی‌ها به افغان‌ها مانند نگاه آلمان‌ها به ترک‌های اروپایی است!
جواب او برایم جالب بود. او گفت که نگاه آلمان‌ها به ترک‌ها اصلا نگاه بدی نیست چون آلما‌ن‌ها فکر می‌کنند برای توسعه کشورشان به ترک‌ها نیاز دارند. ترک‌ها حاضرند هر کاری را در آلمان انجام دهند تا در این کشور باقی بمانند و از امکانات این کشور توسعه یافته استفاده کنند و دستمزد زیادی ه م مطالبه نمی‌کنند. او می‌گفت این نگاه به جامعه ترک‌ها اولا از سوی همه آلمان‌ها پذیرفته شده است و دوما آلمان‌ها با دیده احترام به آن‌ها می‌نگرند.