قالیباف شهردار شد و خادم شهردار نشد. نمی‌دانم چرا ولی همه دور و بری‌های ما الکی خوشحال هستند چون قالیباف رای آورده. به نظرم مهمترین دلیلش مخالفت احمدی‌نژاد با قالیباف بود و حالا که شخص مورد نظر رییس جمهور انتخاب نشده ما لبخندی به لب داریم. توی این دو سال احمدی‌نژاد با هر کس مخالفت کرده محبوب قلوب شده. از هاشمی رفسنجانی و دانشگاه آزاد و غیره گرفته تا قالیباف! و ما با هر کس که مخالف ایشان است موافقیم!