معمولا همه ما داستان‌هايي شنيده‌ايم، در مورد پزشكاني كه خارج از عرف پول مي‌گيرند و اعلام مي‌كنند تا فلان مبلغ پول به حساب شخصي آن‌ها واريز نشود، عمل جراحي و ... انجام نمي‌دهند. اغلب هم در دلمان به پزشك بد و بيراه مي‌گوييم كه با اين همه پول مي‌خواهد چه كار كند. در عين حال كه مريض زيادي هم دارد و پزشكاني هم كه تخصص ايشان را دارند، كم هستند.

با پزشك هم كه صحبت مي‌كني،‌ برايت از زيادي خرج و كمبود تخصص مي‌گويد و در آخر سر هم مي‌گويد كه اين پول حق من است. به هر حال زحمت مي‌كشم و قبلا هم زحمت زيادي كشيده‌ام تا به اينجا رسيده‌ام.

با پزشكان محترم كاري ندارم. اما چندي است كه كارمان به آقاي دكتر ديگري افتاده كه پزشك نيست ولي دكتراي برنامه‌ريزي آموزشي دارد. عضو هيات علمي دانشگاه ... است و خوب كارش هم درست است. تجربه زيادي اندوخته و زحمت زيادي هم كشيده. منتها قيمت كارش مانند همان پزشك مذكور است كه اندازه قيمت باباش از آدم پول طلب مي‌كند و مدعي است كه بقيه اين پول را به ايشان مي‌پردازند چون قدر و قيمت ايشان را مي‌دانند و كمتر از اين قيمت هم برايشان صرف نمي‌كند.

قيمت آقاي دكتر به شرح زير است:

يك جلسه 2 ساعته مشاوره در تهران: 250 تا 300 هزار تومان و در حومه تهران 350 تا 400 هزار تومان. به زبان فارسي. يعني متن انگليسي نبايد در كار باشد. چون اين طوري قيمت بالاتر مي‌رود.