وقتی شنیدم کپی سی‌دی فیلم اخراجی‌ها آمده کلی حال کردم. هیچ دوست ندارم در افزایش آمار فروش و بیندگان فیلم ده‌نمکی سهمی داشته باشم.