یکی از دوستانم گله می‌کرد که مدتی است سراغ کتابی در خصوص معنویات می‌گردد و چیزی نمی‌یابد و گله می‌کرد که به این مطالب نیاز وافر دارد. اولین کتابی که به ذهنم رسید و به وی معرفی کردم کتاب اوصاف پارسایان بود. انصافا کتابی پرمغز و محتواست که برای لحظات بی‌معنویت زندگی ما کارساز است. یک بار امتحان کافیه!