برنامه‌ريزي سالانه‌ام براي مطالعه كتاب‌ سالي سه هزار صفحه علاوه بر روزنامه است كه هر روز اسيرش هستم. در سال 85 كتاب‌هاي زير را خواندم. با چند كلمه توصيف

- و نيچه گريه كرد: يك رمان در مورد زندگي نيچه

- مدارهاي توسعه نيافتگي: كتابي در تحليل در اقتصاد ايران

- مديريت بر خود: وصف كتاب از عنوانش پيداست.

- مشتاقي و مهجوري: كتابي بي‌نظير از مصطفي ملكيان در حوزه دين و اخلاق

- بهتر از خوب: كتابي كه عامل موفقيت‌ سازمان‌ها را تحليل كرده است. بي نظير است.

- نصايح باباي دارا- قبل از اين كه كار كارمندي را رها كنيد: خواندنش را به همه پيشنهاد مي‌كنم.

- عطر سنبل، عطر كاج: يك رمان پر فروش

- توسعه در ايران (خاطرات عبدالمجيد مجيدي): خاطرات سه نفر از مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه در قبل از انقلاب. وقتي مي‌خواني متوجه مي‌شوي اوضاع برنامه فرقي نكرده

- خوبي خدا: مجموعه‌اي از داستان‌هاي كوتاه

- راز فال ورق: يك رمان فلسفي در ادامه دنياي صوفي كه نصفه خواندمش

- يادداشت‌هاي يك مشاهده‌گر: نوشته‌ پيتر دراكر، از نظر من چنگي به دل نمي‌زد. حدود 100 صفحه‌اش را خواندم.