در ايران پول خود را به بانك مي‌دهيد. بانك از آن استفاده مي‌كند و وقتي شما مي‌خواهيد پول خود را از بانك بگيريد، بانك نهايت منت را بر شما مي‌گذارد.

مثل فوق مثال قابل تامل در مورد وضعيت بانك‌هاي ايران است. آن‌هايي كه بيشتر با بانك‌ها سر و كار دارند (مانند بازاري‌ها و شركت‌ها) براي اين كه كارشان در بانك پيش برود و مشكلي هم نداشته باشند معمولا بايد چيزي مثل زير ميزي يا هبه به اهالي بانك تقديم كنند. اوج اين تقديم‌ها پايان سال است. به طور عرف هم سررسيد شركت براي رييس شعبه و ساير كارمندان ارسال مي‌شود كه ارزشي ندارد. آنچه كه سررسيد را ارزشمند مي‌كند پاكت‌هاي داخل آن است كه حالا ممكن است تراول باشد يا سكه يا .... پارسال كه شركت عزيز ما براي اهالي بانك‌هاي طرف كارش از اين هدايا فرستاد قدري ناراحت شدند كه اين‌ها تكراري شده و بقيه همين چيزها را مي‌فرستند. حالا امسال قدري اوضاع فرق كرده و به پيشنهاد مديرمالي، به روساي شعبه يك دستگاه MP3 Player و به ساير كارمندان كيف چرم تقديم شد!