- برنامه‌ريزي نشان دهنده عمق ديد يك انسان است.

- اگر خواستيد بزرگي و عظمت يك انسان را بدانيد از او در مورد برنامه‌هايش سوال كنيد. هر قدر برنامه‌ها بلندمدت‌تر، فرد بزرگ‌تر

- گاه برنامه انسان‌ها آن‌قدر طولاني است كه زمان پايانش روز قيامت است. اين نوع برنامه‌ريزي مختص پيامبران است.

- صدر اعظم آلمان، پس از جنگ جهاني دوم يك برنامه‌ريزي 50 ساله براي كشورش انجام داد و باعث پيشرفت كشورش شد.

- برنامه‌ريزي يك اصل مهم براي هر فرد و كشوري است. بايد برنامه‌هاي مناسبي را ايران تدوين كنيم.

 

در مورد برنامه‌ريزي و اهميت آن كتاب و مقاله زياد خوانده‌ام. چند روز پيش كاملا اتفاقي صحبتهاي شهيد چمران را در تلويزيون ديدم. رويكرد اين چنيني تا بحال نسبت به برنامه‌ريزي نديده بودم.