مدتي است كه كتاب‌هايي با نام باباي دارا (Rich Dad) ترجمه و روانه بازار شده است. كتاب‌هاي جالبي هم دارد از جمله "كارراهه باباي دارا"، "نصايح باباي دارا، قبل از اين‌كه كار كارمندي را رها كنيد"، "باباي دارا، باباي نادار" و .... از كتاب‌ها كه بگذريم اگر سري به سايت باباي دارا بزنيم، يك بازي براي بچه‌هاي بالاي 6 سال ارائه كرده به نام Cash Flow for Kids. هدف از اين بازي ياد دادن مديريت سرمايه‌ها و دارايي‌هاي شخصي افراد است. براي اين بازي 20 هدف در دفترچه راهنماي پنجاه صفحه‌اي آن ذكر شده از جمله:

1.      كودكان (بالاي 6 سال) تفاوت جريان درآمدي و هزينه‌اي را بفهمند.

2.      كودكان منابع درآمدي و مصارف را به تفكيك بدانند.

3.      تركيب پس‌انداز و اوراق قرضه و ... چگونه بايد باشد.

4.      نفاوت دارايي‌هاي مختلف چيست؟

5.      برگه‌هاي مختلف بانكي در مورد درآمدها و نرخ بهره و ... چگونه بايد فهميده شود؟

سوال: اين بازي در ايران براي چه گروه سني مناسب است؟ احتمالا بالاي 40 سال!