ديشب بر حسب اتفاق نماز را در مسجد رسول سعادت آباد ميدان كاج گزاردم. البته از وقت نماز گذشته بود ولي جلوي در مسجد بساط سي‌دي پهن بود. سي‌دي‌هاي سخنراني استاد پناهيان سري اول و سري دوم. در باب معرفت و عشق و اين جور چيزها. از قضا آقاي پناهيان كه تا روزگاري پيش فقط حاج‌آقا بود و حالا صفت استادي را نيز كسب كرده در مسجد چند شبي سخنراني دارد. مضمون سخنانش برايم جالب بود. در باب عشق و عقل و حافظ شناسي با كلماتي جوانانه همچون گير دادن، خاك بر سر و ... كه حاضرين را محضوض كند. ما هم نشستيم و در هنگام اداي نماز چند كلمه‌اي شنيديم. سخنانش بد نبود. اما نه به محكمي و آراستگي سخنان دكتر سروش در كلاس‌هاي حافظ شناسي كه چند سال پيش برگزار مي‌كرد. من باب مثال آقاي سيد مهدي شجاعي كتابي دارد در توضيح خطبه متقين و نيز دكتر سروش (با نام اوصاف پارسيان). تفاوت اين دو كتاب همانند تفاوت سخنوري پناهيان است و دكتر سروش.