سومین کنفرانس دو روزه توسعه منابع انسانی امروز در تهران شروع به کار کرد. این کنفرانس نیز مانند سایر کنفرانس‌هایی که از این دست در کشور برگزار می‌شود از کیفیت بالایی برخوردار نیست. به دلیل این که این همایش‌ها خرج دارد پس ارائه کنندگان مطالب بیشتر از حامیان مراسم هستند و طبعا عمق سواد هم ندارد. یک آقای هلندی در این همایش دو عدد پرزنت ارائه کرد که نکات جالبی داشت. درباره آن خواهم نوشت.