بعد از مدت‌ها یک کتاب توپ در حوزه دین می‌خوانم که بیشتر فکر و حواس مرا به خود مشغول کرده و حض وافر از مطالعه‌اش می‌برم. بعد از کتاب‌ها و مقالات دکتر سروش در سال‌های قبل مدت‌ها بود کتاب مناسبی در این خصوص پیدا نکرده بودم. این کتاب مشتاقی و مهجوری است که مجموعه مصاحبه‌ای مصطفی ملکیان در طی سال‌های گذشته است. هر چند برخی از این مقالات را قبلا خوانده‌ام اما جمع‌آوری آن ها در کنار هم به صورت مجموعه خواندش را لذت‌بخش‌تر می‌کند. حسن خواندن این کتاب این است که وقتی مجموعه استدلال‌ها و بحث‌ها را می‌خوانی بیشتر خجالت می‌کشی که دیگر بنویسی و استدلال و اظهار نظر کنی.