اگر بخواهی یک نفر را برای کار معرفی کنی قبل از هر چیز لازم است به جای سواد و دانش شخص مورد نظر سلامت و شخصیت و روان فرد را در نظر بگیری و یک حساب سر انگشتی کنی که آیا ای ن بابا بعدا می‌تواند در سازمان فرد مفیدی باشد یا آن‌که به تنهایی توانایی فرسایش یک سازمان را در بلند مدت دارد؟
فعلا دچار این معضل شده‌ام! یک نفر را به شرکت عزیرمان معرفی کردم و یک مثبت منفی اشتباه کردم و حالا مثل چی از کرده خود پشیمانم. ولی چه سود...