يكي از عواملي كه معمولا در سازمان‌ها براي نگهداشتن كاركنان استفاده مي‌شود، وام‌ است. من خودم هميشه از اين ايده براي نگهداري كاركنان در دراز مدت در سازمان‌ها دفاع مي‌كردم، حالا كه خودم مشمول وام شده‌ام و قاعدتا بايد در سازمان نگهداشته شوم، هر وقت به بازپرداخت وام فكر مي‌كنم چون مشكلم اين است كه در كوتاه مدت با بازخريد سنوات و مرخصي قادر به بازپرداخت وام نيستم، ياد كتاب سنگي بر گور جلال آل احمد مي‌افتم.