تجربه برگزاری دوره آموزشی برنامه‌ريزی استراتژيك

در طی چند ماه اخير بنا داشتيم تا برای مديران ارشد شركت، دوره فشرده برنامه‌ريزی استراتژيك جهت آشنايی با مفاهيم و كليات موضوع برگزار كنيم و سپس به تدوين استراتژی سازمان بپردازيم. برای اين‌كار اقدام‌های زير انجام شد:

۱- با آقای دكتر .. (۲ نقطه) در دانشكده ... تماس گرفتيم. كلا وقت نداشت!

۲- با آقای دكتر ... (۳ نقطه) ديدار كرديم. كلاوقت نداشت ولی لطف كرد تا در يك نيم روز دوره را برگزار كند. قيمت برای ۴ ساعت ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال!!

۳- با شركت ... تماس گرفتيم. اعلام شد مدرس دوره ما دكتر فلانی است. دكتر فلانی از دوستان قديم است. با خودش تماس گرفتيم. اعلام كرد من با برنامه‌ريزی استراتژيك آشنايی زيادی ندارم ولی چون خيلی اصرار كردند كه در اين زمينه تدريس كنم در خدمتم. استاد عزيزم فرمود: شب قبل از دوره مطالعه می‌كنم و يك سری مطلب سرهم می‌كنم. در ضمن اسلايدهای دكتر فلانی را هم دارم.!!!

۴- با آقای دكتر ... (۴ نقطه) تماس گرفتيم. ۳ نفر از دستياران (Assistant- بخوانيد نوچه) ايشان تماس گرفتند. گفتند "آقای دكتر كلا وقت ندارند، ولی ما هستيم." پورپوزال دادند. برای ۳ نيم روز ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال. البته تا دو تومان هم تخفيف می‌دهيم!!!

۵- به طور كلی از برگزاری هر گونه دوره علمی و آموزشی منصرف شديم.

۶- تصميم گرفتيم از همين امروز خودمان وارد صنعت (Business) آموزش شويم. ابتدا با چند دكتر Joint شويم. سپس هر آنچه بلديم و بلد نيستيم ارائه می‌كنيم. از كارمندی چيزی عايدمان نخواهد شد.

۷- در ابتدا قيمت را هم خيلی بالا نمی‌دهيم تا مشتری زياد داشته باشيم.

۸- كلا ديگر وقت نخواهيم داشت.