ايميلي به دستم رسيد كه مطلب جالبي داشت از پروفسور محمد حسين پاپل. او را نمي‌شناسم اما توصيفش را در باب جهان سوم پسنديدم.


در سال 1990 در دانشگاه سوربن تدريس مي‌كردم. روزي در آخر ساعت درس يك دانشجوي دكتراي نروژي پرسيد: استاد شما كه از جهان سوم مي‌آييد، جهان سوم كجاست؟ من در جواب مطلبي را في‌البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي‌كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند خانه‌اش خراب مي‌شود و هر كس كه بخواهد خانه‌اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد.