امروز اول سپتامبر است و اول صبح همکار آلمانی ما پرسید: «امروز زمان پاسخ‌ دادن شما به شورای امنیت فرا رسیده. برنامه دولت شما چیه؟» جوابی نداشتم بدهم در عوض کلی علیه مرکل حرف زدم. او هم در پاسخ گفت از مرکل خوشش نمی‌آید.