پیرو پست قبلی در مورد رانندگی ایرانی‌ها امروز با کارشناس آلمانی شرکت جلسه داشتیم. این‌ها سه هفته در ایران هستند و یک هفته به آلمان برمی‌گردند. از وی در مورد رانندگی ایرانی‌ها پرسیدم گفت «که خیلی عجیب و ترسناک رانندگی می‌کنند. هفته پیش که به آلمان رفته بودم از ترس نتوانستم رانندگی کنم. همش فکر می‌کردم ممکن است مثل ایرانی‌ها لایی بکشم.»