روز يك‌شنبه مسافت طولاني و زمان زيادي را در ماشين گذراندم اول از همه بعد يك سال گذرم به كمربندي تهران (آزادگان)‌ افتاد. وقتي كاميون و تريلي 18 چرخ در بين ماشين‌ها لايي مي‌كشند احساس كردم اصلا توانايي راندن در اين بزرگراه را ندارم. بعد هم گذرم به خيابان‌ها و ساير بزرگراه‌ها افتاد. نكته تعجب برانگيز هميشه رفتار مردمي است كه وقتي پشت رل نيستند داعيه انواع و اقسام بحث‌هاي مدني و روشنفكري و ... را دارند و وقتي در حال رانندگي هستند هيچ نشاني از مدنيت در رفتار آنان مشاهده نمي‌شود.

حضور در ماشين اين حسن را هم داشت كه مقادير زيادي اخبار جالب از راديو پيام شنيدم:

به شكرانه پيروزي حزب‌ا... لبنان يك آشپز ايلامي بزرگترين كباب دنيا را به طول 70 متر.
احمدي‌نژاد اعلام كرد در طي يك‌سال گذشته با بيش از 100 رييس جمهور ديدار كرده‌ام و بيشتر آن‌ها از ما خواسته‌اند كه براي حل مشكلات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... راه حل بدهيم. آن‌ها مدل ايران را براي حل مشكلاتشان انتخاب كرده‌اند.