وقتي مسوولان  مملکت از علم  آمار و شاخص و ... چيزي نمي‌دانند

رييس‌ سازمان‌ تربيت‌بدني‌ ايران‌ گفت‌: از هر 2/6 نفر ورزشكار اعزامي‌ ايران‌، يك‌ نفر مدال‌ گرفته‌ است‌ در حالي‌ كه‌ اين‌ رقم‌ براي‌ كاروان‌ آمريكا، از هر 8/13 نفر، تركيه‌ 8/12، انگليس‌ 8/11 و ژاپن‌ 2/12 نفر، بوده‌ است‌، با اين‌ مقايسه‌ ايران‌ در بين‌ 202 كشور شركت‌‌كننده،‌ در مكان‌ چهارم‌ مي‌ايستد كه‌ رتبه‌ خوبي‌ است‌.

با اين تحليل‌ها در کليه شاخص‌ها با تعريف‌ خودمان در دنيا جزو ۱۰ کشور اول خواهيم بود. البته در اين رده‌بندی کشورهايی مانند بورکينافاسور و ... در بين ۱۰ کشور خواهند بود.