نگارش متن مربوط به هفته قبل است ولي سبک بی‌مزه‌ای دارد فقط به درد بروزآوري مي‌خورد.

بازار مسكن براي مدت كوتاهي از ركود خارج شد و يك رونق نسبي پيدا كرد اما عرضه‌كنندگان با ديدن اين وضعيت قيمت مسكن را بالا بردند و چون قيمت بالاتر از حد حاشيه خريد متقاضيان بود، دوباره ركود بر بازار حاكم شد. حال تفسيرهاي مختلف از نگاه افرادي با نقش‌هاي متفاوت:

مصرف كننده: عده‌اي سود جو كه خون مردم را شيشه مي‌كنند دوباره قيمت‌ها را بالا بردند. آن‌ها از اين رونق اوليه سو استفاده كردند و جيب‌هايشان را پر كردند.

بساز بفروش: چند سالي بود كه قيمت‌ها بالا نرفته بود و اما هزينه مصالح افزايش يافته، پس بايد قيمت‌ها بالا برود تا اين وسط كسي ضرر نكند.

يك اقتصاددان: بازار عرضه و تقاضا در جايي با هم تلاقي دارند. اين تورم قيمت طبيعي است. ميانگين افزايش برابر متوسط نرخ تورم است اما چند سال ثابت بوده و حالا بايد بالا برود چون اين كالا هم تابعي از نرخ تورم و سبد هزينه خانوار است.

سخنگوي دولت: تكذيب مي‌كنم. من به چند بنگاه املاك سر زدم اما افزايشي نديدم.

رييس جمهور: با آن‌كه قيمت‌ها قدري افزايش يافته ولي بايد قيمت‌ها پايين بيايد. (طبق بخشنامه شماره ...)

وزير مسكن: چون عرضه مسكن محدود است و ما نمي‌توانيم آن را در شهرها افزايش دهيم، تقاضا را افزايش مي‌دهيم. پس سقف وام‌ها را بالا مي‌بريم تا اقشار آسيب پذير بتوانند مسكن مورد نياز را تامين كنند.

يك عضو احزاب حامي دولت: اين‌ها بزرگ‌نمايي مخالفان دولت براي ناكارآمد نشان دادن دولت است. دولت راه خود را براي رفع كليه موانع اقتصادي به كار مي‌گيرد تا مسكن ارزان قيمت در اختيار مردم قرار دهد.

يك عضو جبهه مشاركت: سياست راهبردي ما سكوت است.

چند سايت خبري اين طرفي: موج گراني‌ها و گزارش افزايش بي‌سابقه قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ

چند سايت خبري آن طرفي:‌ سياست‌گذاري دولت و رونق دوباره در بخش مسكن