در مورد دوران احمدي‌نژاد هميشه فكر مي‌كنم، تاريخ براي ما در حال تكرار است. نه تاريخ صد سال گذشته، بلكه تاريخ 16 سال قبل كه اين همه هم زير سوال مي‌رود. آخرين نمونه هم بازگشت داريوش مصطفوي به فدراسيون فوتبال است. خودش در مصاحبه‌ها گفته، سال 76، 52 ساله بوده و حالا با كلي طرح و "نظر به كار تيمي و مشورت" به كار بازگشته! سوال مهم اين است برادر مصطفوي با برادر علي پروين چه فرقي با هم دارند؟‌ چرا هميشه حركت‌هاي رفت و برگشتي دارند؟ پشتوانه اين‌ها چه كسي يا چه باندي است كه با اين پر رويي دوباره به فوتبال برمي‌گردند و دم از ايده‌هاي جديد مي‌زنند؟