برنامه زمان‌بندي كارهاي روزانه همكار عزيزم:

همكار عزيزم حساب كتاب همه كارهاي روزانه خود را دارد. او همه كارهاي خود را بر اساس زمان‌بندي انجام مي‌دهد. كارشناس علوم اجتماعي است و به كنترل پروژه علاقه خاصي دارد. همكار عزيزم كار كردن در محيطي آرام و بي دغدغه را همراه با صرف تنقلات روزانه خيلي دوست دارد. به خوابيدن در سرويس هم علاقه خاصي نشان مي‌دهد.

همكار عزيزم برخي از كارهايي را كه به وي ارجاع مي‌شود انجام نمي‌دهد و اظهار مي‌دارد اين كارها را دوست ندارم. همكارم مطالعه در زمان كار را معادل چرت زدن مي‌داند و واقعا از آن لذت مي‌برد. پرخوري را دوست ندارد اما يكي از انگيزه‌هاي حضورش از صبح تا ظهر همان صرف ناهار است و البته نوشيدن چاي با ليمو پس از صرف ناهار.

همكار عزيزم ساعات كاري خود را به صورت زير تنظيم كرده و مطابق برنامه به آن عمل مي‌كند:

7.15- 7.30: حضور در محل كار، سلام احوال‌پرسي با دوستان

7.30- 8.00: روشن كردن كامپيوتر، ريختن آب جوش، درست كردن چاي، گفتگو در مورد سريال‌هاي شب قبل

8.00- 8.30: صرف چاي شيرين، چك كردن ايميل‌هاي اوت لوك و اتوماسيون اداري

8.30- 9.30: چك كردن ايميل‌هاي Yahoo, Gmail

9.30- 10.00: ريختن آب‌جوش، درست كردن چاي، صرف چاي، قدم زدن در هواي آزاد

10.00- 12.00: انجام كارهاي روزانه

12.30- 13.00: رفتن به […]

13.00- 14.00: صرف ناهار و اداي فريضه نماز

14.00- 14.30: ريختن آب‌جوش، صرف چاي، تماس تلفني با دوستان خارج از شركت

14.30- 15.30: جستجوي روزانه در اينترنت، مطالعه سايت‌هاي خبري

15.30- 16.00: مطالعه وبلاگ دوستان

16.00- 16.45: برنامه‌ريزي براي كارهاي فردا

16.45- 17.00: رفتن به […] و كسب آمادگي براي خواب در سرويس

17.00- 17.15: خاموش كردن كامپيوتر، خداحافظي با دوستان و ايستادن در مقابل ساعت كارت‌زنی

 

جمع بندي: ايشان 2 ساعت و 45 دقيقه در روز كار مي‌كنند. 3 ساعت اينتزنت‌بازي مي‌كند. 4 ساعت و 45 دقيقه به ساير كارها مي‌پردازند!!! با ايشان چه بايد کرد؟