يك دوره آموزشي براي مديران شركت عزيزمان داشتيم و مدرس دوره مثالي در باب نفي اين تفكر كه اگر حقوق بالايي به كاركنان بدهي رضايت آنان افزايش مي‌يابد زد كه برايم جالب بود.

فرض كنيد به شما شغلي پيشنهاد شود كه به مدت 10 سال فقط يك چاله را در مكاني حفر كنيد و دوباره پر كنيد. در اين مدت شغل شما تضمين مي‌شود (استخدام رسمي) و در عين حال ماهانه حقوق بالاي 5 ميليون تومان دريافت خواهيد كرد. در اين حالت چه كسي حاضر است بيش از 3 ماه به اين كار ادامه دهد.

جواب روشن است. هيچ كس حاضر نيست شغلي بدون محتوا و با حقوق خيلي بالا داشته باشد. در ادامه مدرس توضيح داد كه توجه داشته باشيد خيلي وقتها كاركنان سازمان نقش اين كارگر چاله‌كن را ايفا مي‌كنند و ما فكر مي‌كنيم اگر حقوق خوبي دريافت مي‌كردند رضايت شغلي آنها تامين مي‌شد. اين بهترين مثال در باب نفي رابطه حقوق بالا و رضايت شغلي است.