مصاحبه روزنامه شرق با وزير تعاون بهانه‌اي شد براي اين يادداشت

يكي از مشكلات سيستم اقتصادي دولتي ندانستن قيمت تمام شده خدمات ارائه شده به ارباب رجوع است. بارها سوالي از يكي از آشنايان شاغل در مالي وزارت تعاون پرسيده‌ام "قيمت تمام شده خدمات شما در اين وزارت‌خانه كوچك كه روزي در حال انحلال است و روز ديگر در ورطه ادغام چند است؟" و هميشه جوابم يكسان بوده است. "ما قيمت تمام شده نداريم و در سيستم دولتي نمي‌توان قيمت تمام شده محاسبه كرد. اين كارها مربوط به كارخانه‌هاست." در حالي كه كار وزارت تعاون چيزي در حد مركز ثبت شركت‌هاست. اگر قيمت تمام شده اين كارها معلوم بود دولت مي‌توانست تصميم بگيرد اين كارها را واگذار كند يا خودش انجام دهد. به گمانم تنها راه تصميم‌گيري براي كوچك شدن و تمركز زدايي از دولت شفاف شدن هزينه‌هاست. وگرنه همه چيز در حد شعار باقي مي‌ماند. همه اين‌ها را كه در نظر بگيريم در خصوص وزارت تعاون علت پيدايش اين وزارت‌خانه است كه منطق مباحث گفته شده را منتفي مي‌كند.