امروز صبح براي روز معلم، براي چند نفر از معلمان دوره دبيرستان اس‌ام‌اس فرستادم و تبريك گفتم. نتيجه جالب بود. همه جواب دادند و تشكر فراوان كردند چون به يادشان بودم. عصر هم مصاحبه شرق با نجفي وزير اسبق آموزش و پرورش را خواندم. اين همه ژست‌هاي روشنفكري گرفته كه در زمان مديريت بنده چنين بود و چنان. مطمئنم چند سال ديگر اگر وزير فعلي آموزش و پرورش هم مصاحبه كند همين‌ها را با كمي فراز و فرود خواهد گفت. مشكلات آموزش و پرورش چيزي است كه تقريبا از هر كسي كه در اين سيستم آموزشي تربيت شده بخواهي سخنوري كند، توانايي ساعت‌ها نقد آن را دارد و كمتر مزيتي در آن پيدا مي‌كند. سياستمداران هم فكر مي‌كنند اگر وزير و معاون و .... را عوض كنند همه چيز درست خواهد شد. حال آن‌كه اين سيستم سراسر عيب و ايراد را اگر بخواهي اصلاح كني بهتر است يك‌بار همه چيز را خراب كني و از خارجي‌هايي كه مسلط به طراحي  نظام‌هاي آموزشي هستند، بخواهي نظامي را طرحريزي كنند كه خروجي‌هاي آن همه آدم‌هاي شيعه 12 امامي و معتقد به نظام و ... باشند! به گمانم اين تنها راه اصلاح اين سيستم آموزشي است.

يادم هست وقتي دكتر عظيمي در مورد توسعه نظام آموزشي صحبت مي‌كرد مي‌گفت يكي از مشكلات بزرگسالان ما در علاقه وافر به  خواب صبح در اين است كه ما هيچ وقت به فرزندانمان اجازه نمي‌دهيم لذت خواب اول صبح را تجربه كنند و زماني هم كه بزرگ مي‌شوند عقده بر دلشان مانده است. حالا با فرض درست بودن اين تمثيل در نظر بگيريم امسال زمان كار مدارس در 6ماهه اول به جلو هم كشيده شده و اين داستان حداقل تا 4 سال ديگر ادامه خواهد داشت.