خاطرات سفر 10- چهارشنبه دوم

كلاس منابع انساني HR امروز عالي بود. مدرس ما كاملا به موضوع مسلط بود. نكات جالبي را گفت كه برايم جذاب بود. مثلا در شركت سي همه بايد در همه سطوح زبان انگليسي بدانند در Level مختلف و متناسب با نياز كارشان. در شركت سي در زمينه HR كار زياد كرده‌اند به عنوان مثال به دليل اين كه نمي‌توانند نيروي كار مورد نياز خود را از بازار كار تامين كنند خودشان مهندس تربيت مي‌كنند. افراد حداقل بايد 5 سال تكنسين باشند و بعد از آن به شرط احراز شرايط مي‌توانند به دانشگاه بروند و در يك زمان 7 ساله مهندس شوند. نكات زياد ديگري هم گفته شد كه اميدوارم بتوانم آن‌ها را مستند كنم.

مدرس دوره هم تازه داماد است. 3 هفته‌اي است كه ازدواج كرده. مي‌گفت براي ماه عسل به شمال نروژ رفته‌اند. واقعا كار مسخره‌اي است كه از جاي سردي مثل آلمان به جاي سردتري مثل نروژ بروي! بعد از ظهر هم تعدادي تخم‌مرغ و قدري پنير خريديم تا فردا بتوانيم صبحانه خوبي بخوريم! به آپارتمان كه برگشتيم بوي روغن سوخته مي‌آمد. دوستان تخمه ژاپني را داغ كرده بودند. به نظرم رسيد برخي از اين رفتارها شايد طبيعي هم باشد.  طرف 2 هفته از خانه و خانواده دور است و دلخوشي خاصي هم اينجا ندارد. بنابراين يا بايد به سراغ خريد برود يا تخمه داغ كند. ما ايراني‌ها هم كه خيلي اهل مطالعه و ورزش و اين چيزها نيستيم كه بخواهيم وقتمان را طور ديگري بگذرانيم.