خاطرات سفر- سه‌شنبه اول

صبح صبحانه را در هتل خورديم. ساير دوستان و همراهان هم آمده بودند. (آن‌ها روز قبل كلاس داشتند.) تا جايي كه توانستم به توصيه دوستان صبحانه را مفصل خوردم. تنها چيز درست و حسابي كه اين‌جا مي‌توان خورد همين اقلام صبحانه است. بعد 3 تا ماشين آمد كه به شركت سي برويم. در شركت سي ابتدا با مسوول آموزش آشنا شديم. يك فرد يوناني. فرد ديگري هم آمد و خوش‌آمد گفت و به فارسي گفت صبح به خير! و ما را روانه بازديد از كارگاه‌هاي مختلف شركت سي كرد. برنامه امروز و فردا صبح ما بازديد از كارخانه شركت است و روزهاي بعد كلاس‌هاي تئوري خواهيم داشت. كارگاه‌ها قديمي است. سن كاركنان و كارگران‌شان هم بالاي 40 سال بود. نكته جالب نصب نحوه محاسبه حقوق و دستمزد براي كار با هر ماشين با احتساب سابقه كار بود. بسيار ساده و جالب بود. بعد از بازديد هم مسوول روابط عمومي آمد و اسلايدهاي معرفي شركت را براي ما توضيح داد. اين فرد حدود 20 سابقه كار در يكي از كارگاه‌ها را داشت و پس از اين مدت از يقه آبي به يقه سفيد تبديل شده است. به همين دليل به همه موارد فني كار وارد بود و فرآيند ساخت را به خوبي مي‌شناخت.