16 سال پيش هاشمي مانند اين روزهاي احمدي‌نژاد تازه‌نفس بود. ادعاي بي‌شماري داشت. مرور خاطرات گذشته هاشمي تداعي كننده كارهاي امروز احمدي‌نژاد است. او نيز بودجه را با كسري زيادي تدوين مي‌كرد. ميزان استقراض از بانك‌ها بالا بود و در عين حال عوام فريبي هم مي‌كرد و ادعا داشت كه براي اولين بار در تاريخ ايران بودجه بدون كسري تدوين شده است! آن‌روزها هاشمي دل به عادلي بسته بود كه با طرح‌هاي آزمون و خطاي خود منابع ارزي كشور را به باد داد و استقراض خارجي 33 ميليارد دلاري به بار آورد و حالا امروز توكلي  ميان‌دار ميدان اقتصاد شده است.

با اين اوصاف امروز حسرت عادلي و نوربخش را مي‌كشيم حال آن‌كه در تفاوت اين‌ها با توكلي مي‌توان گفت عادلي امروز نسخه ديگري از توكلي منتها تحت ويندوز است! حالا عادلي آموخته كه نبايد از اين كارها بكند ولي توكلي چند سال ديگر مي‌فهمد كه چه اشتباه كرده است.