دانشگاه كه شلوغ شده است هيچ، با اين بلايي كه سر پروفسور سهراب‌پور آمده است!! حالا ديگر كاري نمي‌شود. رسانه‌ها هم كه صورت مساله را كلا عوض كرده‌اند و ماجرا شده است بي‌حرمتي به شهدا و مقام استاد! متعجبم وقتي اين عكس‌ها را مي‌بينم كه محل نماز خواندن، درس خواندن و خوابيدن ما در دانشگاه اين طوري عزيز شده است.