همان مديري كه مي‌گفت توجه به كاركنان عالي است و جزو 3 شركت اول ايران هستيم، در خصوص انگيزش صحبت مي‌كرد و از رويكرد متعالي شركت در اين خصوص مي‌گفت. ايشان معتقد است كه همه انگيزش نيروي انساني در درآمد است و چون ما حقوق بالايي پرداخت مي‌كنيم بنابراين رضايت كاركنان‌مان بالاست. در حالي كه واقعا اين طور نيست. مهم‌ترين عامل نارضايتي كاركنان، سياست‌هاي شركت است و درآمد از فاكتورهاي درجه 4 و 5 به بعد محسوب مي‌شود.