در بررسي جامعه شناسي رفتار ايراني‌ها مي‌گويند، آن‌ها متناسب با پرسش طرف مقابل جواب‌هاي خود را انتخاب مي‌كنند. بر همين اساس نتايج نظرسنجي‌ها را چندان معتبر نمي‌دانند و لازم است همبستگي نتيجه نظرسنجي با شاخص‌هاي رفتاري مردم تعيين شود. يكي از اين موارد نظرسنجي‌هايي است كه در مورد لزوم دستيابي به انرژي هسته‌اي از مردم مي‌شود و نتيجه آن است كه بيش از 70 درصد مي‌گويند "انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست."

همين مردمي كه اين شعار را مي‌دهند و در نظرسنجي مي‌خواهند از دولت مي‌خواهند در موضع خود باقي بماند، در زمان ثبت نام تلفن همراه 7.5 ميليون ثبت نام مي‌كنند! در حالي كه اين رفتار مختص شرايط پايداري كه ريسك سرمايه‌گذاري در بازارهاي اسنادي را كاهش مي‌دهد، نه براي زماني كه تا يك ماه ديگر كشور تحريم خواهد شد و كسي هم نمي‌تواند پيش‌بيني كند دامنه تحريم چگونه است. با اين رفتار به گمانم بيشتر بايد به نظرسنجي‌ها شك كرد تا ساير موارد.