اين هفته و در جلسه كارگاه خود ارزيابي حسابي به اندازه‌گيري نكردن اثربخشي آموزش‌ها گير داديم. مدير مرتبط با اين موضوع هم كلي ناراحت شد كه شما مي‌خواهيد زيرآب گزارش نويسي از دوره‌هاي خارج از كشور را بزنيد. هر قدر هم كه ما شواهد آورديم كه اين طور نيست، قبول نكرد. فرداي جلسه دوباره با هم صحبت كرديم و مي‌گفت "گزارش معيار كاركنان توهين‌آميز بود در حالي كه توجه ما به كاركنان‌مان عالي است. از اين نظر ما اگر جزو سه شركت اول ايران نباشيم جزو 10 شركت اول خواهيم بود! اين گزارش شما مثل اين مي‌ماند كه فردي كه براي خانواده‌اش زحمت مي‌كشد و مي‌بيند كه خانواده قدر زحماتش را نمي‌دانند! از نظر من اين گزارش فاقد ارزش است."