به بهانه روز دانشجو و آلودگي هواي تهران

ايام دانشجويي من با چند اتفاق مصادف بود. دوم خرداد و صنعت خودرو. شايد تعجب برانگيز باشد اما وقتي در همه كلاس‌ها استادان در مورد صنعت خودرو صحبت كنند و پرايدهايشان را كه به خاطر همكاري با مگاموتور جلوي دانشكده صنايع پارك بود ببيني، دوست داري در اين صنعت وارد شوي. همانطور كه من هم بعد از فارغ‌التحصيلي وارد اين صنعت شدم. كتاب توليد ناب و هوندا،‌ سنگ‌فرش هر خيابان از طلاست و توليد به هنگام و ... همه را مطالعه كردم چون ناخواسته در پارادايم خودرو وارد شدم. خودم هم نمي‌دانستم اما دستاورد اين صنعت كه خودم هم از آن نان خورده‌ام و كلي هم ازش دفاع كردم، همين پيكان است كه وقتي ايران‌خودرو ديگر نمي‌تواند توليدش كند با بحران مالي روبرو مي‌شود و در نهايت هم آلودگي هوا را به بار مي‌آورد و كلي بيماري و .... اين يعني توسعه ناپايدار