اين‌كه آدم‌ها در سازمان و محل كار چه رفتاري از خود بروز مي‌دهند، از موضوعات مورد علاقه من است. براي اين كار نظريه‌هاي مختلفي وجود دارد ولي مدل زير به نظرم كامل‌تر از بقيه است. اگر بخواهيم رضايت شغلي، ميزان بهره‌وري و غيبت و ... كاركنان را بدانيم بايد ورودي‌ها را شناسايي كنيم و علت‌ها را بيابيم. اين‌گونه فهم رفتار اطرافيان راحت‌تر و قابل توجيه‌تر است.