وقتي شركت عزيز ما موفق به دريافت گواهينامه ايزو مي‌شود، پيام تبريك هم به گونه زير است (البته بعضي وقت‌ها)

« لا حول و لا قوه الا با... العلي العظيم»

باز هم افتخاري ديگر بر مجموعه افتخارات شركت افزوده شد و زحمات كاركنان شركت در خصوص دريافت گواهينامه استاندارد OHSAS 18001 (مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي) به بار نشست و اين ممكن نبود مگر با لطف خداوند متعال كه در بهترين اوقات ماه ميهمانيش به سر مي‌بريم، عنايت مولايمان حضرت علي «عليه السلام» كه در سوگش نشسته‌ايم و جديت همه همكاران عزيز كه از هيچ كوششي دريغ نكردند.

كسب اين افتخار را به مدير عامل محترم شركت و تمامي همكاران عزيز تبريك گفته و از ايزد منان نيل به موفقيت‌هاي ديگر را مسئلت دارم.

بديهي است استقرار اين سيستم شروع مسيري است كه بايد بدون هيچ وقفه استمرار داشته باشد و لذا همگي بايد در حفظ اين موفقيت كوشش نمائيم.

تداوم استقرار سيستم OHSAS 18001 و بهره‌مندي از نتايج آن ضامن حفظ سلامتي كاركنان، ايجاد آرامش در محيط كار و افزايش عمر تجهيزات و تاسيسات مي‌باشد كه مساعدت و جديت همه همكاران عزيز در تمامي سطوح را مي‌طلبد. انشا ا... كه اينگونه باشد.