نمونه‌اي از تغيير سازماني

5S يكي از مواردي است كه باعث تغيير در سازمان مي‌شود. (البته تغيير هم براي ما ناخوشايند است.) هرچند عده‌اي معتقدند براي خروج از يك‌نواختي و روزمرگي كاركنان ايجاد هيجان (Fad) براي آن‌ها لازم است و البته 5S‌ از اين نوع تغييرات است.

براي پياده‌سازي 5S در سازمان بايد قدم‌هاي ذيل طي شود و نكات همراه با آن مدنظر قرار گيرد وگرنه شما 5S خوبي نخواهيد داشت:

1-  هدف: علت پياده‌سازي 5S براي كاركنان بايد روشن باشد و يا به عبارتي آن‌ها به اين الزام رسيده باشند كه 5S چيز خوبي است. در غير اين‌صورت مدام از شما خواهند پرسيد اين 5S‌ به چه دردي مي‌خورد؟

اهداف واقعي: اهداف اصلي و مستتر در پياده‌سازي 5S مواردي است كه پس از پياده‌سازي به ‌آن مي‌رسيد:

-         چون كاري نداريم.

-         چون ساير كارهاي ما جدي گرفته نمي‌شود و در اين حالت مي‌توانيم كاري انجام دهيم.

-         وسيله‌اي براي خنده ساير كاركنان به ما.

-         چون شلخته هستيم و به هيچ روشي نمي‌توانيم مرتب شويم.

-         چون پول اضافي داريم و مي‌خواهيم به هر ترتيب كه شده پاداش بدهيم.

-         چون نيرو‌ي كار بي‌كار و اضافي داريم.

2-  پياده‌سازي: براي پياده‌سازي 5S بايد قدم‌هاي ذيل طي شود. قبل از هر كاري لازم است كه كليه سيستم‌ها بايد ايرانيزه (Customize) شوند يا به عبارتي به ابتذال كشيده خواهند شد:

مرحله

معني ژاپني

تعبير ايراني

S1

تفكيك اقلام زايد و غير زايد

منتظر مي‌مانيم تا زونكن‌ها و جزوه‌‌دان‌هاي بقيه خالي شود و بعد ‌آن‌ها را براي خود برمي‌داريم.

S2

ترتيب اقلام مورد استفاده

همه وسايل مورد نياز از قبيل ديوايدر، زونكن و ... را براي خود برداشته و در جايي انبار مي‌كنيم. سپس اين بند را اجرا نمي‌كنيم.

S3

تميزي محيط كار

آلودگي‌هاي محيط خود را حذف كرده و به واحد مجاور منتقل مي‌كنيم تا آن‌ها زباله‌هاي ما را جمع كنند.*

S4

تعليم انجام پنج اس

آن‌قدر جوسازي مي‌كنيم تا سايرين قبول كنند 5S به‌درد نمي‌خورد.

S5

تداوم انجام پنج اس

پس از دريافت پاداش، ديگر 5S را اجرا نمي‌كنيم.

 

* مراقب باشيد در مورد آلودگي‌هاي ارگونوميكي اصلا صحبتي به ميان نيايد چرا كه در اين حالت كاركنان به ياد كمر درد‌هاي مزمن خود مي‌افتند و به ميز و صندلي محيط كار ايراد مي‌گيرند و شما را ديوانه می‌كنند.