اصل پارتو یا 80/20 کاربردها و مثال های زیادی دارد برخی از نمونه های آن در مدیریت به صورت زیر است:

  • وقت: 80 درصد دستاوردها حاصل 20 درصد، صرف وقت است،
  • مشورت: 80 درصد وقت ما را 20 درصد کارکنان می گیرند،
  • فرآورده ها: 80 درصد سود از 20 درصد فرآورده ها به دست می آید،
  • مطالعه: 80 درصد درون مایه کتاب در 20 درصد حجم آن نوشته شده است،
  • کار: 80 درصد رضایت شغلی ناشی از 20 درصد کار است،
  • رهبری: 80 درصد تصمیم ها را 20 درصد کارکنان می گیرند.

مطابق اصل پارتو، با توجه به نکات فوق و به خصوص نکته آخر، پیشنهادهای زیر برای افزایش بهره وری در سازمان پیشنهاد می شود:

  1. باید معلوم شود 20 درصد بالای جدول کارکنان چه کسانی هستند (کسانی که 80 درصد تصمیم ها را اخذ می کنند)،
  2. رهبر باید 80 درصد از وقتی را که برای ملاقات با کارکنان اختصاص داده به این 20 درصد اختصاص دهد،
  3. رهبر باید 80 درصد بودجه پرورش کارکنان را صرف این 20 درصد کند،
  4. رهبر باید آن 20 درصد کار را که 80 درصد درآمد دارد، معلوم کند و دستیاری را آموزش دهد تا آن 80 درصد کارهای کم اهمیت را اداره کند. با این روش وقت بیشتری برای رسیدگی به کارهای خلاقانه باقی می ماند.

 

منبع: کتاب رهبری، جان ماکسول، انتشارات فرا